Provence vinområden – Cassis

Cassis.

Här dominerar vita viner trots att vi är i Provence!

Cassis (© Copyright Rouge Provence 2014)

En liten och avvikande appellation i Provence genom att de vita vinerna dominerar produktionen, hela 70% är vita viner. Det är ett gammalt vinområde där det finns dokument från 1199 som styrker vinproduktion. Under 1500-talet var Cassis känt för söta viner gjorda på druvan Muscatel men det vinet försvann eftersom druvan inte återplanterades efter phylloxeran.

Staden liksom vinet ska enligt den lokala provensalskan uttalas utan -s på slutet i motsats till svarta vinbär, cassis, där s-et uttalas på slutet.

Cassis är Provence äldsta appellation och är tillsammans med Arbois, Châteauneuf-du-Pape, Monbazillac och Tavel de allra äldsta appellationerna i hela Frankrike. Appellationen Cassis ligger runt kuststaden Cassis och omfattar endast 215 ha. Vingårdarna ligger på sluttningar på mellan 10 och 200 m höjd och de är ofta utformade som terrasser. Andelen ekologiska vingårdar är hög, hela 70% är certifierade eller under konvertering.

Sedan 2012 ingår Cassis vingårdar i nationalparken ”Parc National des Calanques” och det är Frankrikes enda appellation som ingår i en nationalpark.

Cassis producerar främst vita viner av gastronomisk art, vilka är mycket uppskattade av Frankrikes stora ”chefs” som ett vin till fisk, medan rödvinsproduktionen är marginell. För de vita vinerna är Marsanne och Clairette karaktärsdruvorna, vinerna kan lagras upp till fem år. Eftersom vingårdarna ligger som i en amfiteater som är öppen mot Medelhavet så får de vita vinerna ofta ett inslag av sälta.