GDPR och integritet

Information om hantering av personuppgifter.
Version: 2020-04-20

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: den enskilda firman ”Prova Vin i Västerås” som är registrerad på Göran Boman, Lindövägen 5, 725 90 Västerås.

Den här dataskyddspolicyn redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din prenumeration på Nyhetsbrev från ”Wines of Provence” och den publiceras på www.winesofprovence.org.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Personuppgifter
Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig vid registrering som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Detta kan ske via Web-sida, via e-post, via evenemang, via telefon eller som på annat sätt delges oss.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig används för att skicka nyhetsbrev som även kan innehålla inbjudningar och marknadsföring

3. Lagring av information
Personuppgifter, här enbart komplett namn eller enbart förnamn och e-post lagras. Efter aktiverad prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas uppgifterna i mottagarlistan tills det att du avslutar din prenumeration.
Det system som används för nyhetsbrev är WordPress hemsidesprogram med tilläggsprogrammet ”Newsletter” (Stefano Lissa & The Newsletter Team).

4. Avslöjandet till tredje part
”Prova Vin i Västerås” är den enda som äger informationen. Informationen kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke med undantag av eventuell försäljning eller samgående av ”Wines of Provence” hemsida med tillhörande nyhetsbrev till/med annat företag. Se punkt 7.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

5. Informationsskydd
Webbplatsen ”Wines of Provence” ligger på webhotellet One.com som uppfyller GDPR, för närvarande lagras all data i Danmark. Endast ”Prova Vin i Västerås” medarbetare som ska uträtta en specifik uppgift har tillgång till personligt identifierbar information.

6. Dina rättigheter
Som prenumerant har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför verksamheten behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter verksamheten behandlar om dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.
I våra nyhetsbrev finns alltid möjligheten att avprenumerera via en länk. Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta.

7. Försäljning och samgående
I händelse av ett samgående eller försäljning (helt eller delvis) av ”Wines of Provence” hemsida med tillhörande nyhetsbrev med/till ett annat företag kan dina personuppgifter komma att ingå i en sådan transaktion. En sådan överföring är tillåten enligt denna policy vilket du ger ditt samtycke till genom att acceptera denna policy. En ny ägare kan komma att fortsätta att använda personuppgifter enligt denna policy.

8. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna policy. Om vi gör en ändring kommer en uppdaterad version att publiceras på hemsidan www.winesofprovence.org. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med publiceringen.