Poängsättning av viner!

Ett viktigt men svårt och omdebatterat vinområde är vinbedömningar och poängsättning av viner. Själva bedömningen måste ju så långt som möjligt vara objektiv men den påverkas utöver den fysiska miljön där provningen...