Skyfall och hagel!

I Frankrike var 2022 ett extremt torrt år och det har fortsatt likadant i början av 2023, speciellt drabbade är södra Frankrike inklusive Provence. Redan i mitten av mars infördes bevattningsrestriktioner i...

Gröna roséviner?

De stora försäljningsställena för vin i Frankrike rapporterar stora försäljningsökningar för roséviner, jämfört med innan Covid så är de procentuella ökningarna tvåsiffriga. Rosé konsumeras alltmer och numera inte enbart när det är...