Rosévin – En Säker Business?

I Provence har det under senare tid skett några mycket stora förvärv inom rosévinsbranchen. De mest kända uppköpen är LVMHs köp av Château d’Esclans, Château Minuty, Château de Galoupet, Domaine des Grands Esclans, och Domaine du Jas d’Esclans (!) samt Pernod Ricards köp av Château Sainte Marguerite, men det finns många, många fler uppköp som ni har kunnat läsa om i tidigare bloggposter.

LVMHs alla uppköp i Provence

Men matchar dessa uppköp hur framtiden för rosévin ser ut? Nyligen kom Provence Wine Council (CIVP) och FranceAgriMer ut med en sammanställning av läget fram till konsumtionsåret 2021, dvs till och med årgång 2020, och jag har kritiskt granskat denna rapport som kanske skönmålar läget lite.

Rosévinets andel

Jag kan redan här lämna ett lugnande besked, fortfarande är var 10:e flaska med stilla vin som öppnas i världen ett rosévin. Frankrike har här en särställning då var tredje öppnad flaska är ett rosévin!

Dominerande producentländer

Frankrike är även det klart största producentlandet och står för 35% av världsproduktionen, följt av Spanien (20%), USA (10%) och sen Italien (9%). Dessa fyra länder står alltså för tre fjärdedelar av världsproduktionen! USA tappar i volym medan Italien ökar. USAs tapp beror på att marknaden alltmer vill ha torra roséviner istället för de sötare Blush/White Zinfandel vinerna.

Andra ”nya” rosévinsländer som hakat på den positiva rosévinsutvecklingen och som haft en mer än 50%-ig ökning de senaste 10 åren är Chile, Nya Zealand, Ungern, Rumänien och Bulgarien.

Dominerande konsumtionsländer

Även här ligger Frankrike i topp med en konsumtion som är en tredjedel av världsproduktionen. Men fransmännen dricker inte bara franska roséviner utan landet är även den största importören, men då rör det sig om billigare roséviner för runt 5 SEK flaskan exklusive skatter. En hel del av vinet kommer från världens i volym största rosévinsexportör, dvs från Spanien. Det kan nog vara en av anledningarna till att vinbönderna i södra Frankrike i oktober stoppade spanska långtradare och där vinlasten sen slogs sönder.

Spansk långtradare som stoppats och där lasten av vin förstörs. Foto: Centrepresse.fr Aveyro

Spansk långtradare som stoppats och där lasten av vin förstörs. Foto: Centrepresse.fr Aveyron

Under 2021 så klev Tyskland upp på andra plats avseende konsumtion och passerade därmed med knapp marginal USA som varit tvåa i hela tio år.

Rosévinsmarknaden har under snart 10 år haft en mycket ljus utveckling men trenden bröts 2020 och 2021. Rapporten anger Covid pandemin som en av orsakerna, med stängda restauranger och uteblivna inköp direkt hos vinproducenterna. Ytterligare en orsak är den vikande marknaden i USA för de sötare Blush/White Zinfandel vinerna.

Världskonsumtionen av rosévin

En orsak som inte nämns i rapporten är den franska vinkrisen där konsumtionen i landet stadigt minskar, dock drabbas rosévinet inte lika mycket som det krisande röda vinet.

 Den allt mindre franska vinkonsumtionen

Produktion versus konsumtion

Rapporten redovisar inte produktion och konsumtion i samma diagram för då blir det uppenbart att det sen 2018 även finns en stor överproduktion av rosévin, se diagrammet där skalan till höger gäller för rosévin och den till vänster gäller för alla vintyper.

En kvalificerad gissning är att information som den här om överproduktionen låg bakom Provence Wine Council (CIVP) beslut att i augusti minska skördeuttaget för rosévin i Côtes de Provence med 10% och i Coteaux d’Aix en Provence med hela 23%. Genom åtgärden vill man undvika prissänkningar och uppbyggnad av vinlager och man vill definitivt inte hamna i samma situation som Bordeaux m.fl. vinområden där vinfält kommer att ryckas upp och ofantliga mängder vin destilleras bort.

Rapporten anger att överproduktionen kan ha använts för att bygga ”säkerhetslager” eller för ”industrial use”, vilket jag tolkar som en finare benämning för destillering till industrisprit.

Att bygga lager av rosévin är idag dock inte så lyckat då den stora mängden enklare roséviner är producerade för att drickas det första året. Detta ser man tydligt i Frankrike hos varuhuskedjorna när den nya årgången dyker upp så reas de gamla rosévinerna bort.

Master Class provningsviner – Årgång 2019 ner till 2000!

Det finns ju många prestigeroséviner som kan åldras med behag vid lagring, men volymen lär vara försumbar. Men att öka lagringsbarheten för det provencalska rosévinet är en fråga som Provence Wine Council (CIVP) driver hårt, exempelvis var det en Master Class om detta på rosévinsmässan ”Provence Experience 2022” i februari i år. Lyckas Provence med detta så blir det ju lättare att bygga lager och slippa de kraftiga prisfluktuationerna, , och självklart kommer det fler intressanta kvalitetsroséviner!

Framtiden för rosévin

Rapporten säger att det på grund av Covid och USA marknaden är svårt att säga om den negativa konsumtionstrenden 2020 och 2021 är ett allvarligt trendbrott eller ej. Framtiden lär utvisa detta, oberoende av detta så är rosévinet en vintyp som har kommit för att stanna och var 10:e öppnad vinflaska är ett rosévin.

Däremot så är en kvalificerad gissning att rosévinet kommer att uppleva samma resa som de vita och röda vinerna har gjort när det nu finns en överproduktion, dvs att den ökande konkurrensen leder till att allt fler satsar på viner med högre kvalité. Det är väl marknaden för prestigeroséviner som ligger bakom LVMHs och Pernod Ricards, med flera satsningar, på det populära rosévinet.

Källor: OIV, IWSR Wine Intelligence, Provence Wine Council (CIVP) och FranceAgriMer rapport ”Rosé Wines World Tracking”.


Du har väl tecknat dig för Nyhetsbrevet så att du får nyheter från Provence vinvärld samt även andra intressanta vinnyheter? Har du redan gjort det så tipsa dina vinintresserade vänner!

Provenceexperten Göran Boman, Författare till böckerna ”Provence – Vita, röda och även roséviner” och ”The Wines of Provence – Tricolour”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *