UV Roboten Thorvald istället för att använda pesticider!

Ett av de största bekymmer som vinodlare har är att bekämpa mjöldaggen, powdery mildew/fr. odium och downy mildew/fr. mildiou. Icke ekologiska odlare kan använda systemiska preparat som tränger in i växtens beståndsdelar medan ekologiska odlare använder aktiva ämnen som svavel och koppar som lägger sig på vinrankans blad.

 I det senare fallet så riskerar nederbörd att skölja bort preparatet vilket medför att ytterligare besprutningar kan behövas vilket ger mer belastning på miljön genom att fler turer med traktorn krävs i vingården. Bortsköljningen medför också att ämnena kontaminerar marken och inom EU så användandet av koppar nyligen begränsats till 4 kg/ha och år.

Kanske kan en robot försedd med UV ljus lösa detta globala problem?

Forskare vid Cornell AgriTech New York samarbetar med SAGA Robotics i Norge för att utveckla den första kommersiella robotenheten Thorvald, och den kommer att finnas på marknaden i år.

Då UV-ljus skadar organismers DNA så har många organismer utvecklat biokemiska försvar mot denna skada, som utlöses av blått ljus som finns i solljus, men genom att använda UV ljus på natten så fungerar inte detta försvar. Dosen ska vara så låg så att vinrankan inte påverkas men ändå dödar mjöldaggen.

UV tekniken har tidigare använts på jordgubbsplantor och nyligen gjorda försök på vinrankor visar på att den har bra effekt på både varianterna av mjöldagg. Den första versionen av roboten kommer att köra på natten hela veckan och med samma ”dos” överallt och på längre sikt är visionen att doseringen blir anpassad till behovet.

Hoppas att detta kan vara den långsiktiga lösningen på vinodlarnas stora gissel!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *